เปิดรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษา
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และ สาขาพานิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ (ฐานวิทย์)
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม(ปวส.)ต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐานโคเซ็น

โควต้า สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และ สาขาพานิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ (ฐานวิทย์)

Download รายละเอียดการรับสมัคร <<< Click
Download ใบสมัคร <<< Click
Download แบบเรียงความ <<< Click
Download ประวัตินักเรียน นักศึกษา <<< Click

สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และ สาขาพานิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ (ฐานวิทย์)

โควต้า สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม(ปวส.)ต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐานโคเซ็น

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม(ปวส.)ต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐานโคเซ็น