เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ แบบออนไลน์ <<< Click
Download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ <<< Click
<<< รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ >>>
1.สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และ สาขาพานิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ (ฐานวิทย์)<<< Click
2.สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม(โคเซ็น) <<< Click
3.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. (ปกติ) <<< Click
4.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. ทวิภาคี <<< Click
5.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ระดับ ปวส. สมทบ <<< Clickนักเรียน นักศึกษา สามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ที่ >>> rms.sbtvc.ac.thแผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์แผนกวิชาเครื่องมือกลแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์