SBTVC

Science-Based Technology Vocational College (Chonburi)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าที่ประกอบธุรกิจ (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา)
ศิษย์เก่าที่ประกอบธุรกิจ (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา)

22 มี.ค. 2562 0 538

ข้อมูลศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วประกอบธุรกิจ ชื่อกิจการ G B Auto part ตำแหน่งที่ตั้ง 52/2 หมู่ 3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ชื่อเจ้าของกิจการ นายวีระพล ทรงกลิ่น ลักษณะธุรกิจ งานบริการ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ระยะเวลาเริ่มประกอบกิจการ ปีพ.ศ.2556 งบลงท

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้ารับอบรมเขียนแผนธุรกิจ (มีรายได้ระหว่างเรียน)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้ารับอบรมเขียนแผนธุรกิจ (มีรายได้ระหว่างเรียน)

20 มี.ค. 2562 0 616

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้ารับอบรมเขียนแผนธุรกิจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดกิจกรรม - ประกวดเขียนแผนธุรกิจ - ดำเนินธุรกิจ - มีรายได้ระหว่างเรียน กำหนดการ - วันที่ 5, 6, 9 กรกฏาคม 2561 อบรมเขียนแผนธุรกิจ - วั

^