SBTVC

Science-Based Technology Vocational College (Chonburi)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^